Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Quá khứ 4   »   no Fortid 4

84 [Tám mươi tư]

Quá khứ 4

Quá khứ 4

84 [åttifire]

Fortid 4

Chọn cách bạn muốn xem bản dịch:   
Việt Na Uy Chơi Thêm
Đọc l--e lese l-s- ---- lese 0
Tôi đã đọc. Jeg --r-----. Jeg har lest. J-g h-r l-s-. ------------- Jeg har lest. 0
Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. J------ ---t he-e r-m--en. Jeg har lest hele romanen. J-g h-r l-s- h-l- r-m-n-n- -------------------------- Jeg har lest hele romanen. 0
Hiểu f----å forstå f-r-t- ------ forstå 0
Tôi đã hiểu. Jeg-har f-rstått. Jeg har forstått. J-g h-r f-r-t-t-. ----------------- Jeg har forstått. 0
Tôi đã hiểu cả bài đọc. J---h-- -o-s-å-----l- -ek----. Jeg har forstått hele teksten. J-g h-r f-r-t-t- h-l- t-k-t-n- ------------------------------ Jeg har forstått hele teksten. 0
Trả lời sv-re svare s-a-e ----- svare 0
Tôi đã trả lời. J-g---r --a-t. Jeg har svart. J-g h-r s-a-t- -------------- Jeg har svart. 0
Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. J-- -ar s--rt-p- al-- --ø-sm-le--. Jeg har svart på alle spørsmålene. J-g h-r s-a-t p- a-l- s-ø-s-å-e-e- ---------------------------------- Jeg har svart på alle spørsmålene. 0
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. J-- vet-------j---har ----- --t. Jeg vet det – jeg har visst det. J-g v-t d-t – j-g h-r v-s-t d-t- -------------------------------- Jeg vet det – jeg har visst det. 0
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. J-g-s---v-- det - j-- har-----ve--det. Jeg skriver det – jeg har skrevet det. J-g s-r-v-r d-t – j-g h-r s-r-v-t d-t- -------------------------------------- Jeg skriver det – jeg har skrevet det. 0
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. Je--h--e--d-- – -e----- hø-t --t. Jeg hører det – jeg har hørt det. J-g h-r-r d-t – j-g h-r h-r- d-t- --------------------------------- Jeg hører det – jeg har hørt det. 0
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. Je--he--er--e- - -e- --r-he-t-t----. Jeg henter det – jeg har hentet det. J-g h-n-e- d-t – j-g h-r h-n-e- d-t- ------------------------------------ Jeg henter det – jeg har hentet det. 0
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. Jeg-b-inger de- --j-- h-- -ra-- de-. Jeg bringer det – jeg har brakt det. J-g b-i-g-r d-t – j-g h-r b-a-t d-t- ------------------------------------ Jeg bringer det – jeg har brakt det. 0
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. J-g k---er -e- –-je- har-k---- d--. Jeg kjøper det – jeg har kjøpt det. J-g k-ø-e- d-t – j-g h-r k-ø-t d-t- ----------------------------------- Jeg kjøper det – jeg har kjøpt det. 0
Tôi mong chờ cái này – tôi đã mong chờ cái này. Je---------er-----– j-g---- f------et -e-. Jeg forventer det – jeg har forventet det. J-g f-r-e-t-r d-t – j-g h-r f-r-e-t-t d-t- ------------------------------------------ Jeg forventer det – jeg har forventet det. 0
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. J-- fo-----er--e- – je- -ar-f--k--r- -e-. Jeg forklarer det – jeg har forklart det. J-g f-r-l-r-r d-t – j-g h-r f-r-l-r- d-t- ----------------------------------------- Jeg forklarer det – jeg har forklart det. 0
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. Je- kjenne--de----j-- -ar-kjen- ---. Jeg kjenner det – jeg har kjent det. J-g k-e-n-r d-t – j-g h-r k-e-t d-t- ------------------------------------ Jeg kjenner det – jeg har kjent det. 0

Các từ tiêu cực không được dịch sang tiếng mẹ đẻ

Khi đọc tài liệu, những người biết đa ngôn ngữ thường dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ trong tiềm thức. Điều này xảy ra một cách tự động; nghĩa là người đọc làm điều đó mà không nhận ra. Có thể nói rằng bộ não có chức năng như một phiên dịch đồng thời. Nhưng nó không dịch tất cả mọi thứ! Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ não có một bộ lọc tích hợp sẵn. Bộ lọc này quyết định những gì được dịch. Và có vẻ như các bộ lọc bỏ qua một số từ. Các từ tiêu cực không được dịch sang ngôn ngữ bản địa. Các nhà nghiên cứu chọn những người nói tiếng bản ngữ Trung Quốc cho thí nghiệm của họ. Tất cả các đối tượng thí nghiệm đều nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của họ. Các đối tượng thử nghiệm phải đánh giá từ tiếng Anh khác nhau. Những từ này có nội dung cảm xúc khác nhau. Có những từ tích cực, tiêu cực và trung lập. Trong khi các đối tượng thử nghiệm đọc các từ, bộ não của họ đã được kiểm tra. Các nhà nghiên cứu đã đo hoạt động điện não. Bằng cách đó, họ có thể thấy cách thức bộ não hoạt động. Một số tín hiệu được tạo ra trong quá trình dịch các từ. Chúng cho thấy bộ não có hoạt động. Tuy nhiên, với các từ tiêu cực, bộ não của các đối tượng thử nghiệm không có hoạt động gì. Chỉ có các từ tích cực hoặc trung tính mới được dịch. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết tại sao lại như vậy. Về mặt lý thuyết, bộ não phải xử lý tất cả các từ như nhau. Tuy vậy, có thể bộ lọc đã nhanh chóng kiểm tra từng từ. Nó được phân tích trong khi đọc bằng ngôn ngữ thứ hai. Nếu gặp một từ tiêu cực, bộ nhớ bị chặn. Nói cách khác, nó không thể nghĩ ra từ tương ứng trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Con người có thể phản ứng rất nhạy cảm với từ ngữ. Có lẽ bộ não muốn bảo vệ chúng khỏi cú sốc tinh thần ...