Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
donirati
On donira puno novca za dobre svrhe.
donner
Il donne beaucoup d’argent pour de bonnes causes.
klađenje
U kasinu možete uložiti puno novca.
parier
On peut parier beaucoup d’argent au casino.
poticati
Da li ljudi potiču od majmuna?
provenir
Les humains proviennent-ils des singes?