Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
ažurirati
Danas morate stalno ažurirati svoje znanje.
atjaunināt
Mūsdienās jāatjaunina zināšanas pastāvīgi.
potvrditi
Mogla je potvrditi dobre vijesti svom mužu.
apstiprināt
Viņa varēja apstiprināt labās ziņas sava vīra priekšā.
svijetliti
Lampa svijetli jako.
spīdēt
Lampa spīd gaiši.