Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
temorós
un home temorós
timid
a timid man
compacte
la construcció compacta
compact
the compact design
solitari
el vidu solitari
lonely
the lonely widower