Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
necessari
el passaport necessari
necesario
el pasaporte necesario
marró
una paret de fusta marró
marrón
una pared de madera marrón
lleig
el boxejador lleig
feo
el boxeador feo