Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
estar obert
La porta estava totalment oberta.
estar
La puerta estaba abierta de par en par.
tornar
La mestra torna els assaigs als estudiants.
regresar
La profesora devuelve los ensayos a los estudiantes.
destruir
Els fitxers seran completament destruïts.
destruir
Los archivos serán completamente destruidos.