Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
brillar
La lluna brillava amb força.
loistaa
Kuu loisti kirkkaasti.
criticar
El cap critica l’empleat.
kritisoida
Pomo kritisoi työntekijää.
adoptar
La parella va adoptar dos nens petits.
adoptoida
Pariskunta adoptoi kaksi pientä lasta.