Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
avall
Ella salta avall a l‘aigua.
alas
Hän hyppää alas veteen.
per tant
Era criminal i per tant va ser castigat.
siksi
Hän oli rikollinen ja siksi hänet rangaistiin.
algun dia
Algun dia començarà una nova vida.
jonakin päivänä
Uusi elämä alkaa jonakin päivänä.