Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
vinný
vinný řidič
culpado
um motorista culpado no acidente
živý
živé fasády domů
vivo
fachadas de casas vivas
nepřijatelný
nepřijatelné znečištění ovzduší
inaceitável
a poluição do ar inaceitável