Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
dokončený
nedokončený most
dokončano
nedokončan most
nedostatečný
nedostatečná práce
pomanjkljiv
pomanjkljivo delo
dobrý
dobrá káva
dober
dobra kava