Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
naivní
naivní odpověď
naive
the naive answer
zbývající
zbývající jídlo
remaining
the remaining food
hořký
hořká čokoláda
bitter
bitter chocolate