Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
starý
stará dáma
जुना
जुनी बाई
stejně starý
dvojčata stejného věku
समानवयस्क
समानवयस्क अंधश्रव्या
vícejazyčný
vícejazyčný muž
बहुभाषी
बहुभाषी पुरुष