Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
logický
logické uspořádání
logic
o ordonare logică
předkřesťanský
předkřesťanské sochy
precreștin
sculpturi precreștine
mezinárodní
mezinárodní skupina
internațional
grupul internațional