Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
znepokojivý
znepokojivá radioaktivita
foruroligende
foruroligende radioaktivitet
výhodný
výhodné předměty
billig
billige genstande
zvláštní
zvláštní zvědavost
besynderlig
en besynderlig nysgerrighed