Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
štíhlý
štíhlé maso
አልፎ
አልፎው ስጋ
zmatený
zmatená stará dáma
ተለሳሽ
ተለሳሽ ሽማግሌ ሴት
zamotaný
zamotané spletení
ማንቀቢያ
ማንቀቢያ ብውርድ