Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
pozitivní
pozitivní postoj
positiv
en positiv inställning
mnoho
mnoho kapitálu
mycket
mycket kapital
nesnesitelný
nesnesitelný muž
outhärdlig
den outhärdliga mannen