© Paveldeminrus | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[зы]

[zy]
[jedna]number container
2
[тIу]

[tIu]
[dvě]number container
3
[щы]

[shhy]
[tři]number container
4
[плIы]

[plIy]
[čtyři]number container
5
[тфы]

[tfy]
[pět]number container
6
[хы]

[hy]
[šest]number container
7
[блы]

[bly]
[sedm]number container
8
[и]

[i]
[osm]number container
9
[бгъу]

[bgu]
[devět]number container
10
[пшIы]

[pshIy]
[deset]