Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
pohřbít
Zde bylo pohřbeno mnoho vojáků.
gravlegge
Mange soldatar har blitt gravlagt her.
šířit
Bakterie se šíří fyzickým kontaktem.
spre
Bakteriar blir spreidde gjennom fysisk kontakt.
kráčet
Herečka kráčela po červeném koberci.
skride
Skodespelarinnen skred ned den raude løparen.