Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
sabotovat
Fotbalový zápas byl sabotován.
sabotar
O jogo de futebol foi sabotado.
srazit se
Auta se srazila.
colidir
Os carros colidiram.
filtrovat
Káva se filtruje papírovým filtrem.
filtrar
O café é filtrado com um coador de papel.