Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
жандыктан
Ал жандыктан ишке чыга албайт.
incidentally
She cannot work on the side.
жолдо
Ал токойда жолдо.
on the way
She is on her way in the forest.
чыгыш
Сен чыгыш тамактан дамакташып көр.
eastern
You should try the eastern cuisine!