Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
жакында
Ал жакында газетада иш табды.
récemment
Elle a récemment trouvé un emploi dans le journal.
кызыксыз
Кызыксыз, Санта Клаустун тамак аурудан камдыган.
tristement
Tristement, le Père Noël a mal aux dents.
соңку
Соңкуча, бир нече эмес калды.
enfin
Finalement, presque rien ne reste.