Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
бир жерде
Зайык бир жерде жашырган.
em algum lugar
Um coelho se escondeu em algum lugar.
ичери
Эки адам ичери келип жатат.
dentro
Os dois estão entrando.
баалы көрүнөт
Бул баалы көрүнөт кымыл жер.
aparentemente
Este é aparentemente um lugar especial.