Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
бирге
Партияда бирге жашоо кыздарды көрүп турасыз.
pelkästään
Näkee pelkästään nuoria naisia juhlissa.
аса
Алар баба-эжесиндеги уйда аса уктайт.
poikkeuksellisesti
He nukkuvat poikkeuksellisesti isovanhempien luona.
анык
Анык, ал туура жерге жаткан эмес.
ilmeisesti
Ilmeisesti hän pysäköi väärin.