Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
башка түрдө
Жумшук үй түз болсо, башка түрдө барыбыз кара.
alie
Umbrelo estas kolora, alie ĉiuj estas nigrakoloraj.
өзгөчөлүк менен
Өзгөчөлүк менен, ал таңдашыга жаңы компьютерди түшүндүрөт.
afable
Afable, li klarigas al ŝi la novan komputilon.
ордо
Ал алманы жакшы көрбөйт, ордо, ал бургерди жеңгили келет.
anstataŭ
Ŝi ne ŝatas la pomon, anstataŭe, ŝi volas manĝi la hamburgeron.