Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
με κανένα τρόπο
Μην πλησιάσεις με κανένα τρόπο!
под никакви услови
Под никакви услови не се приближувај!
δίπλα-δίπλα
Κάθονται δίπλα-δίπλα.
еден до друг
Тие седат еден до друг.
αμέσως
Παρήγγειλε το λείπον βιβλίο αμέσως.
веднаш
Таа веднаш нарача го недостасувачкиот книга.