адыгабзэ » ትግርኛ   Пчыхьэм удэкIыныр


44 [тiокiитiурэ плiырэ]

Пчыхьэм удэкIыныр

-

44 [ኣርብዓንኣርባዕተን]
44 [aribi‘ani’ariba‘iteni]

ምሸት ምውጻእ
misheti miwits’a’i

44 [тIокIитIурэ плIырэ]

Пчыхьэм удэкIыныр

-

44 [ኣርብዓንኣርባዕተን]
44 [aribi‘ani’ariba‘iteni]

ምሸት ምውጻእ
misheti miwits’a’i

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Мыщ дискотекэ щыIа? ኣብ- ዲ-- ኣ- ዶ?
a---- d----- a-- d-?
Мыщ чэщклуб щыIа? ኣብ- ና- ለ--- ት--- ኣ- ዶ?
a---- n--- l------- t------- a-- d-?
Мыщ бар щыIа? ኣብ- ቤ----- ኣ- ዶ?
a---- b---------- a-- d-?
   
Сыда нычхьапэ театрэм щыкIорэр? ሎሚ ም-- ኣ- ት--- እ--- ዝ-- ኣ-?
l--- m------ a-- t------- i------ z----- a--?
Сыд нычхьапэ кинотеатрэм щыкIорэр? ሎሚ ም-- ኣ- ሲ-- እ--- ዝ-- ኣ-?
l--- m------ a-- s----- i------ z----- a--?
Сыда нычхьапэ телевизорым къыгъэлъэгъощтыр? ሎሚ ም-- ኣ- ተ---- እ--- ዝ-- ኣ-?
l--- m------ a-- t---------- i------ z----- a--?
   
Билетхэр театрэм джыри щыIа? ንት--- መ--- ቲ-- ኣ- ዶ?
n--------- m------- t----- a-- d-?
Билетхэр кином джыри щыIа? ንሲ-- መ--- ቲ-- ኣ- ዶ?
n------- m------- t----- a-- d-?
Билетхэр футболым джыри щыIа? ንጸ-- ክ-- ም--- ት-- ኣ- ዶ?
n--------- k----- m------- t----- a-- d-?
   
Сэ ауж дэдэ сыщысынэу сыфай. ኣነ ኣ- መ---- ኮ- ክ-- ደ---
a-- a-- m--------- k--- k----- d-----።
Сэ гузэгу горэм сыщысынэу сыфай. ኣነ ኣ- ገ- ቦ- ኣ- ማ--- ኮ- ክ-- ደ---
a-- a-- g--- b--- a-- m------- k--- k----- d-----።
Сэ апэ дэдэ сыщысынэу сыфай. ኣነ ኣ- ቅ--- ኮ- ክ-- ደ---
a-- a-- k-------- k--- k----- d-----።
   
О сыд игъоу къысфэплъэгъун плъэкIыщт? ገለ ክ----- ት--- ዶ?
g--- k------------ t-------- d-?
Къэгъэлъэгъоныр сыдигъуа зырагъажьэрэр? እቲ ት--- መ-- ድ- ዝ---?
i-- t------- m----- d--- z-------?
Билет къысфэбгъотын плъэкIыщта? ቲከ- ከ------ ት--- ዶ?
t----- k--------------- t-------- d-?
   
Гольф ешIапIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? ኣብ- ቀ-- ጎ-- መ--- ኣ- ዶ?
a---- k------ g----- m--------- a-- d-?
Теннис ешIапIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? ኣብ- ኣ- ቀ-- ተ-- መ--- ኣ- ዶ?
a---- a-- k------ t----- m--------- a-- d-?
Унэ кIоцI есыпIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? ኣብ- ቀ-- መ---- ኣ- ዶ?
a---- k------ m---------- a-- d-?