адыгабзэ » ትግርኛ   ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1


91 [тiокiиплiырэ пшiыкiузырэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1

-

+ 91 [ተስዓንሓደን]91 [tesi‘aniḥadeni]

+ “ዳዝ” ዘለዎም ንኡስ ሓሳብት 1“dazi” zelewomi ni’usi ḥasabiti 1

91 [тIокIиплIырэ пшIыкIузырэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1

-

91 [ተስዓንሓደን]
91 [tesi‘aniḥadeni]

“ዳዝ” ዘለዎም ንኡስ ሓሳብት 1
“dazi” zelewomi ni’usi ḥasabiti 1

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Енэгуягъо, неущ ом изытет нахьышIу хъункIэ. ኩነ-- ኣ-- ጽ-- ም---- ክ---- እ--
k------- a---- t-------- m--------- k----------- i--።
+
Тыдэ о ар щыпшIэра? ካበ- ፈ----?
k----- f----------?
+
Сэгугъэ, нахьышIу хъунэу. ተስ----- ክ-----
t------------ k-----------።
+
   
Ар шъыпкъэу къэкIощт. ብር-- ክ--- እ- ።
b--------- k--------- i-- ።
+
Уицыхьэ телъа? ርጉ- ድ-?
r------- d---?
+
Сэ сэшIапэ ар къызэрэкIощтыр. ንሱ ከ----- ፈ-- ኣ-- ።
n--- k------------- f------ a----- ።
+
   
Ар шъыпкъэу къытеощт. ብር-- ክ--- ኢ--
b--------- k------- ī--።
+
ШъыпкъэмкIэ? ናይ ብ--?
n--- b-------?
+
Ар телефонкIэ къытеонэу сэлъытэ. ከም---- ይ------
k----------- y----------።
+
   
Санэр, щэч хэмылъэу, жъы (ныбжь иI). እቲ ነ-- ብ--- ያ ቀ-- እ--
i-- n----- b--------- y- k------ i--።
+
Ар ошIапа? ብት--- ት--- ዲ--?
b---------- t-------- d------?
+
Ащ ныбжь иIэу сыхэплъэ. ኣረ---- ዝ-- ግ-- ኣ-- ።
a--------- z----- g----- a---- ።
+
   
ТиIэшъхьэтет теплъэшIу иI. ሓላ-- ጽ-- እ- ዝ----
h-------- t--------- i-- z-------።
+
Арэущтэу ухаплъа? ከም- ረ----?
k----- r----------?
+
ЦIыф дэхэ дэдэу сэлъытэ. ኣዝ- ም--- ኮ-- ረ--- ።
a---- m------- k----- r-------- ።
+
   
ТиIэшъхьэтет гъэнэфагъэу къэщэн иI. እቲ ሓ-- ብ--- ዓ-- ኣ---
i-- h------ b--------- ‘----- a----።
+
Арэущтэу шъыпкъэмкIэ ухаплъа? ናይ--- ት--- ዲ--?
n----------- t------- d------?
+
Къэщэн иIэнкIэ мэхъу. ሓን- ዓ-- ክ---- ት--- ኢ- ።
h------ ‘----- k--------- t-------- ī-- ።
+