తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సమావేశం


24 [ఇరవై నాలుగు]

సమావేశం

-

+ 24 [vingt-quatre]

+ Le rendez-vous

24 [ఇరవై నాలుగు]

సమావేశం

-

24 [vingt-quatre]

Le rendez-vous

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీ బస్ వెళ్ళిపోయిందా? As--- r--- l- b-- ? +
నేను మీ కొరకు అరగంట నిరీక్షించాను Je t--- a------ p------ u-- d---------. +
మీ వద్ద మొబైల్ / సెల్ ఫోన్ లేదా? As--- o----- d------- t-- p------- a--- t-- ? +
   
ఈ సారి నుండి విధిగా ఉండండి! So-- p--- p-------(l-) l- p-------- f--- ! +
ఈ సారి నుండి టాక్సీలో రండి! Pr---- u- t--- l- p-------- f--- ! +
ఈ సారి నుండి మీతోపాటుగా గొడుగు తీసుకువెళ్ళండి! Am--- u- p-------- l- p-------- f--- ! +
   
రేపు నాకు సెలవు ఉంది Je s--- l---- d-----. +
మనం రేపు కలుద్దామా? Po---------- n--- r--------- d----- ? +
క్షమించండి, రేపు నేను రాలేను Je s--- d-----(e), d----- c--- n- m- c------- p--. +
   
ఈ వారాంతం రోజు మీరు ముందుగానే ఎమైనా పనులు పెట్టుకున్నారా? As--- d--- p---- q------ c---- c- w------- ? +
లేదా మీకు ఇంతకు మునుపే ఎవరినైనా కలుసుకోవలసి ఉందా? Ou a---- d--- u- r---------- ? +
నా ఉద్దేశంలో మనం ఈ వారాంతంలో కలవాలి Je p------ q-- n--- n--- r----------- c- w-------. +
   
మనం పిక్నిక్ కి వెళ్దామా? Vo--------- f---- u- p---------- ? +
మనం సముద్ర తీరంకి వెళ్దామా? Vo--------- a---- à l- p---- ? +
మనం పర్వతాల మీదకు? Vo--------- a---- à l- m------- ? +
   
నేను నిన్ను ఆఫీసు నుండి తీసుకువస్తాను Je v---- t- c------- a- b-----. +
నేను నిన్ను ఇంటి నుండి తీసుకువస్తాను Je v---- t- c------- à l- m-----. +
నేను నిన్ను బస్ స్టాప్ నుండి తీసుకువస్తాను Je v---- t- c------- à l------ d- b--. +