పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
moi toi   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
un, , trois   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
aime le cacao et le jus de pomme.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
La est sale.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Je voudrais à l’aéroport.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Aimes-tu porc ?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Où est du bus ?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
est le château ?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Amène la solaire.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
J’ai besoin perceuse et d’un tournevis.   See hint