తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   నిరాకరణ 1


64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [soixante-quatre]

Négation 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [soixante-quatre]

Négation 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు Je n- c-------- p-- l- m--.
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు Je n- c-------- p-- l- p-----.
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు Je n- c-------- p-- l- s---.
   
అధ్యాపకుడు l’----------r
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Co------------ l------------ ?
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Ou-- j- l- c-------- b---.
   
అధ్యాపకురాలు l’-----------e
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Es---- q-- v--- c-------- l------------- ?
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Ou-- j- l- c-------- b---.
   
మనుషులు le- g--s
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? Es---- q-- v--- c-------- l-- g--- ?
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు No-- j- n- l-- c-------- p-- t--- b---.
   
స్నేహితురాలు l’---e
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? Av------- u-- a--- ?
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది Ou-- j--- a-.
   
కూతురు la f---e
మీకు కూతురు ఉన్నదా? Av------- u-- f---- ?
లేదు, నాకు కూతురు లేదు No-- j- n--- a- p--.