తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

+ 66 [soixante-six]

+ Pronoms possessifs 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [soixante-six]

Pronoms possessifs 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నేను-నాది-నా je – m- / m-n +
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు Je n- t----- p-- m- c---. +
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు Je n- t----- p-- m-- b-----. +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది tu – t- / t-n +
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? As--- t----- t- c--- ? +
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? As--- t----- t-- b----- ? +
   
అతను-అతనిది il – s- / s-n +
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Sa----- o- e-- s- c--- ? +
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Sa----- o- e-- s-- b----- ? +
   
ఆమె-ఆమెది el-- – s- / s-n +
ఆమె డబ్బు పోయింది So- a----- a d------. +
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది Sa c---- d- c----- a a---- d------. +
   
మనము-మన no-- – n---e +
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు No--- g--------- e-- m-----. +
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది No--- g--------- e-- e- b---- s----. +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది vo-- – v---e +
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? Le- e------- o- e-- v---- p--- ? +
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? Le- e------- o- e-- v---- m---- ? +