తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [soixante-dix]

désirer qc.

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [soixante-dix]

désirer qc.

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Dé---------- f---- ?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Dé---------- d----- ?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Dé---------- v--- p------- ?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే Je v------- f----.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Ve----- u-- c-------- ?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి Il v------- d- f--.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది Je v------- b---- q------ c----.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది Je v------- m----- q------ c----.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది Je v------- m- r------.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది Je v------- v--- d------- q------ c----.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది Je v------- v--- d------- q------ c----.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది Je v------- v--- i------ à q------ c----.
   
మీకు ఏమి కావాలి? Qu- d------------ s--- v--- p---- ?
మీకు కాఫీ కావాలా? Dé---------- u- c--- ?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? Ou p------------ u- t-- ?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము No-- v-------- a---- à l- m-----.
మీకు టాక్సీ కావాలా? Dé---------- p------ u- t--- ?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Il- v--------- t---------.