తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [soixante-seize]

argumenter qc. 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [soixante-seize]

argumenter qc. 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Po------ n------ p-- v--- ?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు J’----- m-----.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు Je n- s--- p-- v--- p---- q-- j------ m-----.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Po------ n--------- p-- v---- ?
ఆమె అలిసిపోయింది El-- é---- f-------.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు El-- n---- p-- v---- p---- q------ é---- f-------.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Po------ n------- p-- v--- ?
అతనికి ఆసక్తి లేదు Il n------ p-- e----.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు Il n---- p-- v--- p---- q---- n------ p-- e----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Po------ n---------- p-- v---- ?
మా కార్ చెడిపోయింది No--- v------ é---- e- p----.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు No-- n- s----- p-- v---- p---- q-- n---- v------ é---- e- p----.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Po------ l-- g--- n- s------- p-- v---- ?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Il- o-- m----- l- t----.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు Il- n- s--- p-- v---- p---- q----- o-- m----- l- t----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Po------ n------ p-- v--- ?
నన్ను రానీయలేదు Je n- l- p------ p--.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు Je n- s--- p-- v--- p---- q-- j- n- l- p------ p--.