తెలుగు » కొరియన్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [일흔여섯]
76 [ilheun-yeoseos]

이유 말하기 2
iyu malhagi 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [일흔여섯]
76 [ilheun-yeoseos]

이유 말하기 2
iyu malhagi 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు한국어
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 당신- 왜 안 왔--?
d---------- w-- a- w--------?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు 저는 아---.
j------ a---------.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు 저는 아-- 안 왔--.
j------ a----- a- w--------.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? 그녀- 왜 안 왔--?
g---------- w-- a- w--------?
ఆమె అలిసిపోయింది 그녀- 피----.
g---------- p--------------.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు 그녀- 피--- 안 왔--.
g---------- p---------- a- w--------.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? 그는 왜 안 왔--?
g------ w-- a- w--------?
అతనికి ఆసక్తి లేదు 그는 관-- 없---.
g------ g-------- e-------------.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు 그는 관-- 없-- 안 왔--.
g------ g-------- e--------- a- w--------.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 여러--- 왜 안 왔--?
y---------------- w-- a- w--------?
మా కార్ చెడిపోయింది 우리- 자--- 손----.
u---- j---------- s-----------------.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు 우리- 자--- 손--- 안 왔--.
u---- j---------- s------------- a- w--------.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? 왜 사--- 안 왔--?
w-- s---------- a- w--------?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు 그들- 기-- 놓---.
g---------- g-------- n--------------.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు 그들- 기-- 놓-- 안 왔--.
g---------- g-------- n---------- a- w--------.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 당신- 왜 안 왔--?
d---------- w-- a- w--------?
నన్ను రానీయలేదు 저는 허-- 못 받---.
j------ h--------- m-- b-----------.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు 저는 허-- 못 받-- 안 왔--.
j------ h--------- m-- b------- a- w--------.