తెలుగు » పోర్చగీస్ BR   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [sessenta e um]

Números Ordinais

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [sessenta e um]

Números Ordinais

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês BR
జనవరీ మొదటి నెల O p------- m-- é j------.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల O s------ m-- é f--------.
మార్చి మూడవ నెల O t------- m-- é m----.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల O q----- m-- é a----.
మే ఐదవ నెల O q----- m-- é m---.
జూన్ ఆరవ నెల O s---- m-- é j----.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Se-- m---- s-- m--- a--.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, ja------ f--------- m----,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ab---- m---- j----.
   
జూలై ఏడవ నెల O s----- m-- é j----.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల O o----- m-- é a-----.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల O n--- m-- é s-------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల O d----- m-- é o------.
నవంబర్ పదకొండో నెల O d----- p------- m-- é n-------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల O d----- s------ m-- é d-------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Do-- m---- s-- u- a--.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, ju---- a------ s------o
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ou------ n-------- d-------.