తెలుగు » పోర్చగీస్ BR   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [oitenta e cinco]

Perguntas – passado 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [oitenta e cinco]

Perguntas – passado 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês BR
మీరు ఎంత తాగారు? Qu---- v--- b----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Qu---- v--- t--------?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Qu---- v--- e-------?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Qu---- v--- d-----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Co-- f-- d- e----?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Co-- e-------- o c------?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Co- q--- v--- f----?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Co- q--- v--- t--- u- e-------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Co- q--- v--- f------- o a----------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? On-- v--- e-----?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? On-- v--- v----?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? On-- v--- t--------?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? O q-- v--- r---------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? O q-- v--- c----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? O q-- v--- v--------?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? A q-- v--------- f--?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Qu---- t---- v---?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? A q-- a----- s-----?