Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
krijoj
Ata donin të krijojnë një foto të shkakut.
crear
Querían crear una foto divertida.
vesh
Djali është duke veshur një kostum.
llevar
El niño lleva un disfraz.
përfitoj
Bishti i lomës përfiton dheun.
beneficiar
La lombriz beneficia al suelo.