© Danbreckwoldt | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - [a]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
be - [be]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
che - [tʃ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
de - [d̪e]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - [e]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
efe - ['efe]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i o i latina - [i]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ka - [ka]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ele - ['ele]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eme - ['eme]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ene - ['ene]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - [o]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pe - [pe]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cu - [ku]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
erre - ['ere]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ese - ['ese]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
te - [t̪e]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - [u]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
equis - ['ekis]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]