Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
гледати
Сви гледају у своје телефоне.
patrzeć
Wszyscy patrzą na swoje telefony.
цртати
Он црта линију.
rysować
On rysuje linię.
представити
Модели представљају нову колекцију.
prezentować
Modelki prezentują nową kolekcję.