Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
a - /ä/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
be - /b/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
de - /d̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
e - /ɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ef - /f/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gie - /ɡ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ha - /x/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i - /i/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jot - /j/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ka - /k/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
el - /l/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eł - /w/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
em - /m/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
en - /n̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
o - /ɔ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pe - /p/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
er - /r/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
es - /s̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eś - /ɕ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
te - /t̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
u - /u/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
wu - /v/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zet - /z̪/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
żet - /ʐ/