விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
குறைந்தபட்சம்
உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இந்த மூன்று விஷயங்கள் தேவை.
کم از کم
آپ کو کم از کم یہ تین چیزیں چاہئے۔
தேவையில்லாமல்
அவள் தேவையில்லாமல் குடையை எடுத்துக்கொண்டாள்.
بلا ضرورت
اُس نے چھتر بلا ضرورت لے لیا۔
அதிர்ஷ்டமாக
நான் அதிர்ஷ்டமாக லாட்டரி வென்றேன்!
خوش قسمتی سے
میں خوش قسمتی سے لاٹری جیتا ہوں!