Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
bumalik
Bumabalik sa akin ang boomerang.
terug
Die boemerang kom terug na my toe.
sa gabi
Nanonood sila ng TV sa gabi.
in die aand
Hulle kyk TV in die aand.
halimbawa
Paano mo gusto ang kulay na ito, halimbawa?
byvoorbeeld
Hoe hou jy van hierdie kleur, byvoorbeeld?