Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
sa umaga
Marami akong stress sa trabaho tuwing umaga.
早上
早上,我工作压力很大。
rin
Lasing rin ang kanyang girlfriend.

她的女朋友也喝醉了。
kaya
Siya ay kriminal kaya siya pinarusahan.
因此
他是罪犯,因此受到了惩罚。