Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
sa loob
May maraming tubig sa loob ng kweba.
درون
درون غار، آب زیادی وجود دارد.
una
Pagkatapos ng 21 taon pa siya dapat mag-asawa!
اول
فقط در ۲۱ سالگی باید اوزدواج کند!
kakatwa
Kakatwa, may chewing gum doon sa lupa.
بطور مضحک
مضحک است که یک علکه ادامس در آنجا قرار داشت.