Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
minsan
Minsan, maaari mong makita ang bahaghari sa langit.
parfois
Parfois, on peut voir un arc-en-ciel dans le ciel.
hindi bababa sa
Kailangan mo hindi bababa sa tatlong bagay na ito.
au moins
Vous avez besoin d‘au moins ces trois choses.
ngunit
Maganda ang hotel, ngunit masyadong mahal.
cependant
L‘hôtel est bon, cependant trop cher.