Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
pagkatapos
Nagbabago ang klima. Ano ang susunod pagkatapos?
vėliau
Klimatas keičiasi. Kas bus vėliau?
maraming beses
Maraming beses nang nilabhan ang pantalon.
daug kartų
Šie kelnes buvo daug kartų plaunami.
sa lohikal
Lohikal, kulang ang pirasong ito sa puzzle.
loginė
Loginė, šis daliukas trūksta puzzle.