Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
ngayong beses
Ngayong beses, ako ay may swerte!
ఈ సారి
ఈ సారి, నాకు అదృష్టం ఉంది!
kakaiba
Kakaibang hindi nakita ng pulis siya.
అసహజంగా
అసహజంగా, పోలీసు ఆయనను చూడలేదు.
hindi bababa sa
Kailangan mo hindi bababa sa tatlong bagay na ito.
కనీసం
మీరు కనీసం ఈ మూడు విషయాలు కావాలి.