Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
harapan
Sila ay nasa harapan ng isa‘t isa.
በስርዓተ
እዚህን እዚህን ፊት ፊት ክብርዑ ኣለዉ።
nang hindi kilala
Ang mga sundalo ay lumalaban nang hindi kilala.
በብልኻም
ሰራዊትታት በብልኻም ይገድፋሉ!
kaagad
Kaagad siyang umorder ng nawawalang libro.
በቀጻሊነት
ዳሕሪ ትታዘዘት መጻሕፍቲ ዘጐይጆ።