ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
በኣነጻጸር
በኣነጻጸር ንምስራሕ ሓዳር ኣይገብርን።
aslında
Aslında her şeyi aynı anda yapmamalısınız.
አንድአንድ
ብሓደ ሓደ ብላዕሊ ተልእኮን እዩ ተሰራሕ!
eşzamanlı
Aynı anda birkaç kişiyle telefonda konuşuyor.
ጽኑ
ሕፃንቲ ጽኑ ተራእየ።
boşa
Burada bir belge aramanın boşa olduğunu göreceksiniz.