Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
podići
On mu je pomogao da ustane.
felsegít
Felsegítette őt.
pretući
Bio je toliko ljut da je želio da je pretuče.
megver
Olyan mérges volt, hogy meg akarta verni.
iskliznuti
Vlak je išao prebrzo i iskliznuo.
kisiklik
A vonat túl gyorsan ment és kisiklott.